Vääna-Jõesuu Kooli ainekavad on kinnitatud kooli õppenõukogus ja hoolekogus 28.08.2015.

 

Ainekavad leiad siit.