« Tagasi

Vallavanema pöördumine

Lugupeetud lapsevanemad
Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega Eestis palume jälgida, et distantsõppel olevad
lapsed peaksid kinni koduvälise tegevuse keelust – mitte koguneda avalikesse kohtadesse (mänguja spordiväljakutel,
skateparkides, tänavatel, välijõusaalides jm) ega käia üksteisel külas.
Tuletame meelde, et COVID-19 levib piisk-õhknakkuse teel ja on erakordselt nakkav kui ka
surmav. Kuna viirus kandub edasi juba enne sümptomite tekkimist, siis võib viirusekandja
nakatada enne haigestumist ka teisi temaga kokku puutuvaid inimesi.
Teiste riikide kogemus näitab, et haiguse leviku kontrolli alla saamine eeldab sotsiaalset
distantseerumist ja näost näkku suhtlemise lõpetamist. Selle viiruse vastu aitab ainult karm
karantiin ning seega palume kõigil asjasse suhtuda täie tõsidusega.
Olgem terved ja hoidkem üksteist.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Erik Sandla
vallavanem

Lugupeetud lapsevanemad
Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega Eestis palume jälgida, et distantsõppel olevad
lapsed peaksid kinni koduvälise tegevuse keelust – mitte koguneda avalikesse kohtadesse (mänguja spordiväljakutel,
skateparkides, tänavatel, välijõusaalides jm) ega käia üksteisel külas.
Tuletame meelde, et COVID-19 levib piisk-õhknakkuse teel ja on erakordselt nakkav kui ka
surmav. Kuna viirus kandub edasi juba enne sümptomite tekkimist, siis võib viirusekandja
nakatada enne haigestumist ka teisi temaga kokku puutuvaid inimesi.
Teiste riikide kogemus näitab, et haiguse leviku kontrolli alla saamine eeldab sotsiaalset
distantseerumist ja näost näkku suhtlemise lõpetamist. Selle viiruse vastu aitab ainult karm
karantiin ning seega palume kõigil asjasse suhtuda täie tõsidusega.
Olgem terved ja hoidkem üksteist.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Erik Sandla
vallavanem