Õppe korraldusest

Distantsõpe kestab kooliaasta lõpuni. Üksikuid õpilasi, kel võlgnevused, kutsutakse mõneks tunniks kooli.