« Tagasi

1. klassi kohta saab taotleda alates 18.jaanuarist

Alates 18. jaanuarist kuni 14. märtsini ootame taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

Koolikoha taotlemiseks tuleb esmalt sisse logida e-keskkonda (Piksel.ee/arno/harku), kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d, ja kinnitada oma kontaktandmed. Seejärel valida "koolimineku taotlus". Koolikoha määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere teiste laste õppimisest samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat hiljemalt 15. aprilliks ARNO e-keskkonna kaudu.