Flööt (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Õpetaja Kristel Pall (kristel@vjk.edu.ee, tel 55546649)

Sisu: 

Sellel aastal mängime taas plokkflööti ning omandame palju uusi vahvaid lugusid ning mänguvõtteid, arendame koosmängu. Plokkflöödi lapsed saavad juurde esinemiskogemusi ja -julgust kooliüritustel (aktused, jõulu- ja kevadpidu) esinedes. 
 
Plokkflöödiringi on oodatud 2.-4. klassi õpilased.
 

Registreerumine:  Registreerumine toimub Stuudiumi kaudu. Huviringist loobumiseks tuleb avaldus kirjutada vabas vormis kooli meiliaadressil.

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.