Õppeaasta 2019/2020

Sel õppeaastal on hoolekogu liikmeteks:

1) Haivi Sepp (õpetajate esindaja);
2) Maris Viisileht (pidaja esindaja);
3) Anu Reinsalu (kooli toetava organisatsiooni esindaja);
4) Argo Kubja (lastevanemate esindaja);
5) Gerli Toomla (lastevanemate esindaja);
6) Ruth Rungi (lastevanemate esindaja);
7) Dagmar Agu-Kruusmaa (lastevanemate esindaja);
8) Leanne Tohv (lastevanemate esindaja);

9) Annemai Küünemäe (lastevanemate esindaja)