3.09.19

Kannel (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Õpetaja Kristel Pall, Kristel@vjk.edu.ee, tel 55546649

Sisu: Kandleringi I (algajad) on oodatud kõik 1. ja 2. klassi õpilased, kes tunnevad huvi vahva pillimängu, uute mänguvõtete vastu. Repertuaaris on nii erinevad pilli- ja tantsulood kui lastele armsaks saanud laulukesed.

Kandleringi II (edasijõudnud) on oodatud nii eelmise aasta kandleringi õpilased (praeguse 2. ja 3. klassi õpilased) kui ka uued tulijad (3.-6. klass). Repertuaaris on vahavad pilli-, tantsu- ja laululood ning keskendume nii viiside esitamisele (sõrmitsemine) kui saatefunktsioonidele.

Muusikaringides osalejad saavad uusi kogemusi esinedes nii kooliüritustel (aktused, kontserdid) kui väljaspool maja toimuvatel üritustel (koostöös külaseltsiga, teiste lasteaedade/koolidega).

Kandleringi on oodatud kõik õpilased, kellel on huvi kandlemängu vastu.

Registreerumine: Huviringidesse registreerumine toimub ajavahemikus 09.-20.09.2019 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada õppejuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu. 

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.