Koor (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Õpetaja Kristel Pall (Kristel@vjk.edu.ee, tel 55546649)

Sisu: 

Sellel aastal pöörame suuremat tähelepanu mitmehäälsele laulmisele, arendame läbi erinevate laulu- ja ringmängude rütmitaju, eneseväljendusoskusi ning julgust olla mina ise. 
 
Koorilapsed saavad esinemiskogemusi nii kooliüritustel (aktused, jõulu- ja kevadpidu) kui väljaspool maja esinedes. Peale selle on käesoleva õppeaasta repertuaarivalik tihedalt seotud XXVII üldlaulupeo "Minu arm" mudilaskooride lauludega.
 
Koori on oodatud kõik lapsed, kes soovivad ülekõige laulda, sest laul teeb tuju heaks!
 

Registreerumine: Registreerumine toimub Stuudiumi kaudu. Huviringist loobumiseks tuleb avaldus kirjutada vabas vormis kooli meiliaadressil.

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.