Kunsti- ja loovusring (kooli ring)

 

Aeg: Aeg märgitud huviringide tunniplaani.

Juhendaja: Kunstiõpetuse õpetaja Pille-Riin Talts

Sisu: Kunsti- ja loovusringi eesmärk on aidata kaasa lapse loovuse, kujutlusvõime, eneseväljenduse ja kunstiliste oskuste arendamisele. Kasutame erinevaid kunstivahendeid, joonistame, maalime, meisterdame, kirjutame ja arutleme. Sobiva ilma korral tegutseme õues, kasutades looduslikke materjale.

Registreerumine:  Registreerumine toimub Stuudiumi kaudu. Huviringist loobumiseks tuleb avaldus kirjutada vabas vormis kooli meiliaadressil.

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.