Matkaring (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Eddi Tomband (edditomband@gmail.com, tel 55546185)

Sisu: Teeme retki kooli lähikonnas, mille käigus saame selgeks matkatarkused ja orienteerumise. Teisel ja kolmandal veerandil iganädalast matkaringi ei ole. Õppeaasta jooksul on 5 matka, millest saavad osa võtta kõik õpilased ja pereliikmed.

Registreerumine:  Registreerumine toimub Stuudiumi kaudu. Huviringist loobumiseks tuleb avaldus kirjutada vabas vormis kooli meiliaadressil.

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.