VJK õpetajate koosoleku protokoll

 

Kuupäev: 04.09.2018

Aeg: 14.30-15.30

Koht: Vääna-Jõesuu Kool

Protokollija: Eneli Varusk

Koosolekul osalevad: Eddi Tomband, Eneli Varusk, Angela Loot, Katre Sinisalu, Krista Kirikall, Annely Ristikivi, Anne Anveldt, Evelin Sulaoja, Julia Kašintseva, Kristel Pall, Maret Hein

 

KOKKUVÕTE:

Olnud üritused, koolitused, õppekäigud jms

 • Aktus
  • Hea: pikkus (30min), toolide paigutus saalis (keskel vahekäik), kompaktne ja armas.
  • Saab veel paremini: Aktuse lõpp ja klassijuhatajatundi ning pildistama liikumine. Edaspidi teeme nii, et pärast aktust kogunevad õpilased oma klassidesse (va 1.klass) ja seejärel tullakse alles õue, et vältida suure massi kogunemist õue ühel ja samal ajal. 1.klass koguneb siiski kohe õue krookuseid istutama ja pildistama ning seejärel veel soovi korral kogunevad klassi.
 • Koolimatk
 • Hea: Tore oli. Koos oli hea minna. Ajagraafikust kinnipidamine.
 • Saab veel paremini: Vorste oli vähe :) Tulevikus igale lapsele 3 vorsti, eriti on see oluline suurte puhul.

 

Tulevad üritused, koolitused, õppekäigud jms

 • Spordipäev
  • 1.-2.tund tavalised tunnid.
  • 3.-4.tund rannas
  • Pärast neljandat tundi koju.
  • Söömine väikestel 9.00, suurtel 10.00.

 

Õppekeskkond, materjalid jm

 • SKATEPARK´i reeglid
  • Alal on ainult need, kes sõidavad. Pealtvaatajad on ala kõrval, mitte konstruktsioonidel.
  • Kiiver on peas!
  • Kui rennid on niisked, sõita ei tohi.
 • ÕUE REEGLID - (Eelmisest kevadest)
 • Väikesed on õuevahetunnis kas kampsuni, jope või dressipluusiga. Hoogsates mängudes (nt pallimängud) võib olla ka T-särgi väel. Suured on nii kuis kodus on kokkulepitud.
 • Kergliiklusteel võib minna kuni pingini.
 • Kui rattad on all, on kiiver peas.
 • Treppidel tohib sõita.
 • Metsas läheb piir krossirajaga.
 • Kõik mis võetakse (nt pallid, kriidid), pannakse ka oma kohale tagasi.
 • GARDEROOB – Kuna kool on alles alanud, peaks hommikuti olema üks korrapidaja all garderoobis korda valvamas.

 

Vaheajad, asendused jm

 • Eneli on kolmap, 05.09 koolis kuni kella üheni.

 

Muu info

 • PIKAPÄEVA SÖÖMINE
  • Kõigil meie kooli lastel on õigus pikapäeva söögile.

 

Õppetöö, hindamine

Personali areng, kooli arendamine, koolitused jm

Õpilased

HEV-temaatika

VÄÄNA-JÕESUU KOOLI ÕPPENÕUKOGU

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Vääna-Jõesuu

30.august 2018. a nr 2-18

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.30

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Eddi Tomband

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Eneli Varusk

 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekul puudunud õppenõukogu liikmete nimed

 

Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):

Ees- ja perekonnanimi

Märge osalemise või puudumise kohta

Eddi tomband

kohal

Eneli Varusk

kohal

Julia Kasintseva

kohal

Annely Ristikivi

kohal

Krista Kirikall

kohal

Anne Anveldt

kohal

Sirje Pilliroog

kohal

Katre Sinisalu

kohal

Evelin Sulaoja

kohal

Angela Loot

kohal

Kristel Pall

kohal

Maret Hein

puudub

Kaido Kreek

puudub

Haivi Sepp

kohal

 

 

Kinnitatud päevakord ja kokkuvõte

 

 1. Kooli õppekava paranduste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta
  1. Läbiarutatud muudatused:
   1. Õppekorraldus (Vt Lisa 1. "Õppekorraldus", muudatused kollasega)
   2. Hindamiskorralduse muudatused (Vt Lisa 2. "Hindamise korraldus", muudatused kollasega)
 2. Kooli arengukava paranduste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta
  1. Muudatused läbi arutatud
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 4. Kinnitati kooli üldtööplaan
 5. Otsustati jätta xxxxxxxxxxxx klassikursust kordama. Õpilane ei osalenud aktiivselt õppetöös ega omandanud õpitulemusi tervislikel põhjustel.
 6. Otsustati viia õpilane xxxxxx üle 3.klassi (jätab 2.klassi vahele). Otsus on kooskõlastatud õpetajate, lapsevanemate, Rajaleidja ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Otsuse põhjus on andekus.
 7. Otsustada õpilase klassikursust kordama jätmine
 8. Otsustada õpilase ülejärgmisse klassi üleviimine

 

 

 

 

 

Eddi Tomband

Koosoleku juhataja

(allkiri)

Eneli Varusk

Protokollija

(allkiri)