Puutöö (kooli ring)

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Puutööõpetaja Kaido Kreek

Sisu: 

Registreerumine:  Registreerumine toimub Stuudiumi kaudu. Huviringist loobumiseks tuleb avaldus kirjutada vabas vormis kooli meiliaadressil.

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.