Tehnoloogia (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Kaido Kreek

Sisu: .Tehnoloogiaringi on oodatud õpilased, keda huvitab ehitamine. Kasutatakse erinevaid vahendeid ja võtteid asjade ehitamiseks, sealhulgas robootikakomplekte jm mitmekülgselt arendavaid mänge ja õppevahendeid. Ringis osalemine toetab ka robootika-alaste tehniliste oskuste arengut, kuid pole progerobo ringis käimise eelduseks. Samas kui laps soovib osaleda robootika võistlustel, tulevad tehnoloogiaringi tegevused talle kindlasti kasuks. 

Registreerumine: Huviringidesse registreerumine toimub ajavahemikus 09.-20.09.2019 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada õppejuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu. 

Tasumine: Kooli poolt pakutavate huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt. Proovitund on tasuta.