Seoses koolitusloa pikendamisega tuleb kooli välishindamine

16.-18. märtsini on koolis Haridus-ja teadusmininsteeriumi välishindamise osakonna töötajad. Järelvalve käigus soovitaakse näha eelkõige õppe rakendumist teises kooliastmes. Soovitakse vestelda töötajate, vanemate ja hoolekogu liikmega.16.–19.03.2020 on kooli pidajal, hoolekogu liikmetel, töötajatel ja lastevanematel võimalik vestelda järelevalve läbiviijatega. Eelnevalt palume neil leppida meiega aeg kokku tel 735 0165 või e-posti teel kaidi.maask@hm.ee.