10.11.2020 õppenõukogu koosoleku päevakord:

1. Õppenõukogu esimehe valimine
2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
3. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021. õppeaastaks
4. Vääna-Jõesuu Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kodukorra ja selle
muudatuste kohta
5. Vääna-Jõesuu Kooli kriisiplaani läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

 

17.11.2020

1.Välishindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete
rakendamiseks

9.03.2021

1. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle
muudatuste kohta.
2.
Sisehindamise tulemuste arutelu ja ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.
3. Õpilasele koduõppe rakendamine
4. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise
korraldamisest ja kontrollimisest.

16.03.2021

Vääna-Jõesuu Kooli 2021/2022. õppeaasta üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.