Õppeaasta 2022/2023

Sel õppeaastal on hoolekogu liikmeteks:

1) Krista Kirikall (õpetajate esindaja);
2) Heinart Puhkim (pidaja esindaja);
3) Jaan Niitsoo (kooli toetava organisatsiooni esindaja);
4)  Indrek Tammoja (lastevanemate esindaja);
5) Elina Valk (lastevanemate esindaja, sekretär);
6) 
 Maili Madrus (lastevanemate esindaja);

7) Kristel Veermäe (lastevanemate esindaja);esimees
8)  Jane Faizullin (lastevanemate esindaja);aseesimees

9) Anne-Mai Küünemäe (lastevanemate esindaja)