Õppeaasta 2021/2022

Sel õppeaastal on hoolekogu liikmeteks:

1) Haivi Sepp (õpetajate esindaja);
2) Maris Viisileht (pidaja esindaja);
3) Jaan Niitsoo (kooli toetava organisatsiooni esindaja);
4)  Indrek Tammoja (lastevanemate esindaja);
5) Barbara Kotkas (lastevanemate esindaja, sekretär);
6) 
 Maili Madrus (lastevanemate esindaja);

7) Dagmar Agu-Kruusmaa (lastevanemate esindaja);
8)  Jane Faizullin (lastevanemate esindaja);

9) Anne-Mai Küünemäe (lastevanemate esindaja)