Keraamikaring noortele 

 
Aeg: 
 
Kellele: Kõik savi voolimise vastu huvi tundvad noored alates 7. eluaastast
 
Juhendaja: Sirli Teder
Sirli on keraamikaga tegelenud viimased 10 aastat ning sellest 3 aastat pühendunud enam ka noorte juhendamisele. Armastuse keraamikaga tegelemise vastu aitas sütitada Laagri kooli keraamikaringide juhendaja Irja Kändler. Varasemad õpingud kunstiringides ja kujundava kunsti erialal (Sally stuudio, moekunsti erialal) on aidanud arendada loovat mõtlemist ja käelist osavust. 2022. aasta sügisest alustas Sirli Vääna-Jõesuu koolis kunstiringi- ja keraamikaringiga.
 
Sisu, registreerumine ja tasumine: 
Keraamikaringis töötame saviga. Voolime, rullime, dekoreerime ja kasutame erinevaid põnevaid tehnikaid savist esemete valmistamiseks. Huviring arendab käsitööoskusi, käelist osavust ja vormitunnetust. Keraamikaringis omandab noor algteadmised keraamikamaterjalidest ja töövahenditest ning savi vormimise erinevatest tehnikatest. Valmistame erinevaid vorme, mille hulgas ka igapäevaseks kasutamiseks tarbeesemeid. Savi voolimine aitab arendada püsivust ja maandada pingeid. Savil on teraapiline toime ning aitab tugevdada käelist toonust. Keraamikaringis toetame noore isikupära kujunemist ja julgustame noori ideid väljendama.
 
Registreerumine huviringi huviringid.ee leheküljel.Registreerumisvorm

 
 
Huviringi kuutasu: 28 eurot. Tasumine toimub kord kuus lepingus kokkulepitud tingimustel.
 
Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda juhendaja Sirliga (5056165)