7.09.22

Kokandus (kooli ring)

 

Aeg

Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendajad

Anne-Mai Küünemäe

Sisu

Kokandus on mõeldud 3.-6.klassi õpilastele, kellele meeldib süüa teha.

Registreerumine

Huviringidesse registreerumine toimub ajavahemikus 12.-25.09.2022 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada õppejuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu.  

Tasumine

 

Kooli poolt pakutavate huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt. Proovitund on tasuta.