Koor (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Õpetaja Peep Raun (peep@vjk.edu.ee, tel 55546649)

Sisu: Koorilapsed saavad esinemiskogemusi nii kooliüritustel (aktused, jõulu- ja kevadpidu) kui väljaspool maja esinedes. Koori on oodatud kõik lapsed, kes soovivad ülekõige laulda, sest laul teeb tuju heaks!

 

Registreerumine: Huviringidesse registreerumine toimub ajavahemikus 07.-20.09.2020 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada õppejuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu.  

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.