Kunsti- ja loovusring (kooli ring)

 

Aeg: Aeg märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Kristi Tammoja, tel 5168102

Sisu: Kunsti- ja loovusringis meisterdame erinevate materjalidega, voolime savi, maalime või joonistame. Kasutame ka erinevaid kunstiteraapia ja kohaloleku tehnikaid, mis sobivad peale koolipäeva meele rahustamiseks. Ringi eesmärk on lapse loovuse avamine, tähelepanu, kujutlusvõime, peenmootorika ja eneseväljendusoskuse areng.

Registreerumine: Huviringidesse registreerumine toimub ajavahemikus 07.-20.09.2020 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada õppejuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu. 

Tasumine: Kooli poolt pakutavate huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt. Proovitund on tasuta.