Osavaks suhtlejaks 

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Kristi Jõeorg (56654301, kristijoeorg@gmail.com)

Sisu, registreerumine ja tasumine: 

 

 

Nimetus: Osavaks suhtlejaks ja teadlikumaks reageerijaks


Eesmärk: Edendada laste suhtlemis- ja eneseväljendusoskusi, enesekindlust, enda ja teiste tundemaailma mõistmist ning mõtestamist, mis tingib emotsioonide teket ja kuidas emotsioonide puhul ennast väljendada viisil, mis on ennast hoidev ja teisi austav. Laps õpib ennast tundma ja aktsepteerima sellisena, nagu ta on ja aktsepteerib ka teiste laste erinevust.  


Huviring, mis annab lapsele teadmised, kuidas teadlikult suhelda ja oma vajadusi väljendada ning seeläbi hoida enda ja kaasõpilaste vaimset tervist ning seeläbi hoida enda ja kaasõpilaste vahelisi terveid suhteid.


Tulemus: Laps oskab ennast ja enda soove ning vajadusi väljendada ning endaga seotud piire seada, et kiusamist ja ebasoovitavat käitumist enda suhtes ennetada ja selles ennastsäästvalt toime tulla. 


Meetodid: mängime, joonistame, lōikame-kleebime, mōtleme-arutleme läbi laste silmade. Iga tegevuse juures arendame eneseväljendust, enesekindlust, eneseanalüüsi oskust ja muud kasulikku toetavate suhete arendamiseks ja teadlikuks enesehoiuks. 


Tegevuste käigus hoiame mõtet, et suurelt unistades on kõik võimalik, mis omakorda arendab lapse loovust, enesekindlust ja väljendada oma sisemaailma ja -tundeid. Tegevused toimuvad nii sees kui ka väljas, kus õpime seeläbi märkamist ka pisiasjadele meie ümber. Seeläbi tuua erinevaid paralleele ka nt loodusega, tegevustega. 


Sisu

Eneseväljendus

Toetav ja teadlik suhtlemine sh mõte-sõna-tegu mõju (mõistmise ja analüüsioskuse arendamine)

Mis võib teisele lapsele haiget teha?

Erinevuse aktsepteerimine teistes

Enda piiride seadmine sh EI ütlemise oskus 

Baasviisakus ja austav suhtlemine (seda füüsilisel kohtumisel ja telefoni teel)

Lapse minapildi tundmaõppimine ja analüüsimine

Lapse tugevused ja oskused, milles ta on hea ja milliseid oskuseid sooviks ta endas arendada

Unistused, soovid ning kuidas nende täitumisele lähemale liikuda

Õpime lastega koos märkamist (märkame inimesi enda ümber, keskendume positiivsetele asjadele). 


Aeg ja kestus: 45 minutit

 

Tasu: 25 eur kuu/osaleja


Juhendaja

Kristi Jõeorg (56654301, kristijoeorg@gmail.com) - 

Olen kahe armsa tüdruku ema ja elukaaslane enda kaaslasele. Meie perekonna teekond on olnud täis väärtuslikke õppetunde ja kooskasvamist. Mina usun sellesse, et me kõik oleme unikaalsed, erakordsed ja kordumatud. Me väärime südamega kuulamist ja sügavamat hinnangute vaba mõistmist.

Olen praktiseerinud omandatud teadmisi ning teinud suure muutuse oma isiklikus paarisuhtes ja suhetes lastega. Oleksin ma vaid juba lapse- ja noorukieas neid teadmisi omanud, oleksid paljud asjad suurema teadlikkusega lahendatud. Täna tegutsen ettevõttega Meaningful Talks.


  • Läbinud MTÜ Peaasjad koolituse "Vaimse tervise esmaabi";

  • Läbinud MTÜ Mahena koolitused: "Traumapsühholoogia alused ja taktikalised läbirääkimised", "Stressiga seotud psüühikahäired", "Nõustamispädevused: nõustamise alused, kriisinõustamise eripära";

  • Läbinud Innermind OÜ-s Robert Randma juhendamisel kehapsühhoteraapia seminari "Kehatöö ja emotsioonid";

  • Läbinud Empaat.ee "Kasvatus perekonnas ja koolis" (Lektor – rahvusvaheliselt tuntud süsteemsete lahenduste terapeut Marianne Franke-Gricksch) Töötuba käsitles uudseid lähenemisviise kodu ja kooli ühendamiseks ning lastevanemate, ōpetajate ja ōpilaste suhete parandamiseks;

  • Imago suhteteraapia väljaōppes ja praktiseerija: Imago suhtetöö baaskoolitus Eesti Imago Suhteteraapia Ühingu poolt;

  • Transpersonaalse nõustamise ja hüpnoteraapia väljaōppes ja praktiseerija: Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool TEADLIK MINA. Õpe ühendab endas psühholoogia teaduse, filosoofia kunsti ning hüpnoosi efektiivsuse.

  • Praegu läbitud moodulid teiste hulgas: NLP põhialused; Kognitiiv-käitumuslik teraapia; Töö lastega; Kiindumusteooria; Töö gruppidega; Identiteedi-teooria; Stress, Ärevus ja Depressioon; Kunstiteraapia.