Programmeerimine ja robootika  (kooli ring)

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Õpetaja Annely Ristikivi (annely@vjk.edu.ee, tel 55546649)

Sisu: 

Progerobo ring algajatele. Ringis saab teha esimesi samme programmeerimises ning robootikas. Kasutame lastele mõeldud lihtsamaid mänge, WeDo 2.0 robootika komplekte ning teeme lihtsamaid ülesandeid Lego EV3 robotitega.

 
Progerobo ring keskmistele on mõeldud neile õpilastele, kes ühe aasta on juba ringis osalenud, et jätkata juba veidi tõsisemalt programmeerimise ja robootika ülesannetega. Kasutame varem õpitud mängudele nüüd lisaks ka Scratchi ja koostame EV3 robotite jaoks ise programme, et täita ülesandeid robootika mattidel. Kui lapsed soovivad osaleda robootika võistlustel, on neil võimalus liituda võistlejate grupiga, kus toimub võistlusteks ettevalmistamine. 
 
Progerobo ring edasijõudnutule on õpilastele, kes on tegelenud programmeerimise ja robootikaga mitu aastat. Tegeleme olemasolevate oskuste edasi arendamisega läbi raskemate ülesannete ja iseseisvama tegutsemisega. Rõhku pannakse ka suuremale loovusele, näiteks ise mänge luues, kui ka robootika mattidel ülesandeid lahendades ja välja mõeldes. Ringis on rõhk ka robootika võistlustel osalemisel. Kui lapsed soovivad osaleda robootika võistlustel, on neil võimalus liituda võistlejate grupiga, kus toimub võistlusteks ettevalmistamine. 
 

Registreerumine: Huviringidesse registreerumine toimub ajavahemikus 07.-20.09.2020 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada õppejuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu.  

Tasumine: Huviringide kuutasu on 5€, kuid igale lapsele on tasuta koor ja lisaks veel üks kooli poolt pakutav huviring. Huviringide arved väljastatakse igakuiselt.