Puutöö (kooli ring)

 

Aeg

Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja

Raivo Karu (raivo.karu@vjk.edu.ee)

Sisu

Puutööringi on oodatud 2.-6. klassi õpilased

Registreerumine: Huviringi registreerumine toimub ajavahemikus 05.09 - 30.09 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada huvijuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu. 

Tasumine: Kooli poolt pakutavate huviringide kuutasu on 10€.