Rahvatants

 

Aeg: Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja: Astrid-Kaja Liivamägi

Sisu

Rahvatantsu on oodatud kõik 1. ja 2. klassi lapsed.

Registreerimine: Huviringi registreerumine toimub ajavahemikus 05.09 - 30.09 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada huvijuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu. 

 

Tasumine: Tasuta