Robootika  (kooli ring)

 

Aeg

Märgitud huviringide tunniplaani

Juhendaja

Annely Ristikivi (annely@vjk.edu.ee, tel 55546649)

Sisu

Sellel õppeaastal on robootikaringides kasutusel jätkuvalt Lego WeDo 2.0 ja Lego EV3 robootikakomplektid. Esimene klass alustab päris algusest peale, aga teised klassid saavad juba varasemalt õpitud teadmisi kinnistada ning aina edasi uurida põnevat ja kaasahaaravat robootikamaailma. Aasta jooksul tekib võimalus on kätt proovida ka drooni juhtimisega ning loodetavasti õnnestub soovijatel osaleda erinevatel oma vanusegrupile mõeldud robootikavõistlustel või - näitustel.
Ringid toimuvad 1.-6. klassi õpilastele erinevatel aegadel, gruppe ei segata.

Registreerumine: Huviringi registreerumine toimub ajavahemikus 05.09 - 30.09 Stuudiumi kaudu. Edaspidi toimub huviringi registreerumine Stuudiumi või meili teel. Palun kirjutada huvijuhile sooviavaldus, milles kirjas huviringi nimetus, õpilase nimi ja liitumise kuupäev. Loobumisest teatada samuti kas meili või Stuudiumi kaudu. 

Tasumine: Kooli poolt pakutavate huviringide kuutasu on 10€.