« Tagasi

Lastevanemate koosolek

...oli 9.09. zoomis.

Päevakord :

 1. Teave kooli tegemistest ja plaanidest- direktor
 2. Suhtlemiskanalid kodu ja kooli vahel
 3. Heaoluküsitluste tulemused
 4. Hoolekogu aruanne
 5. Hoolekogu valimised
 6. Tabasalu Palliklubi korvpallitrenni  

Arutelu ja otsused

 1. Direktor andis ülevaate ja selgitas , mis koolil kavas. Valmis staadioni remondi kolmas etapp,lammutatud kõik pioneerilaagrist jäänud ohtlikud hooned, rajatud spordi-ja liikumiskohti. Kooliaed toetab õppekava tegevusi.Kavas lasteaiarühmad, pururada ja miniarena valgustus.
 2. Kõik Stuudiumi kaudu.On lisavõimalusi, millest on teatanud klassijuhataja.Probleemide puhul palun kõigepealt võtta ühendust klassijuhatajaga.
 3. Direktor tutvustas vanemate, õpilaste ja riikliku 4. klasside heaoluküsitluste tulemusi, mis olid rõõmustavad.
 4. Näidati hoolekogu koosolekute päevakordi. Koosolekuid peeti 6, protokollid on kooli kodulehel.
 5. Valiti 3 uut  vanemate esidajat hoolekogusse. Hääletustulemused:

Maili Madrus, Indrek Tammoja,Jane Faizullin-kõik osalejad olid poolt.

       6.    Tabasali Palliklubi treener kutsus õpilasi trenni.