Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonas.

Esmane elektrooniline õpilaspilet.

Korduv elektrooniline õpilaspilet.

 

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse kinnitamist.